İade Şartları

(Müşteri şirketin adı)

 

Şirketinizle imzalamış olduğum, ....................... tarih ve ............................................... konulu, mesafeli satış sözleşmesinden , 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’ un 9/A maddesi ve aynı Kanun’ a bağlı olarak çıkarılan, Mesafeli Sözleşmeler Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik’in 8’inci maddesinden kaynaklanan cayma hakkımı kullanmak suretiyle caydığımı bildirir, ödemiş olduğum peşinat ve imzalamış olduğum senet.... . vb.  kıymetli evrakın, tarafıma ya da belirtmiş olduğum adrese teslim edilmesini talep ederim.

Bayi girisi original original original